Báo Cáo

Cẩm nang về người tiêu dùng Việt nam 2014

Đây là báo cáo đầy đủ và hoàn thiện nhất về người tiêu dùng Việt Nam. Cuốn sách cung cấp cái nhìn toàn diện về Việt Nam bao gồm - tình hình kinh tế, con người và các xu hướng tiêu dùng mới nhất trong năm 2014.