Triển Lãm Và Sự Kiện

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH BÁN LẺ VÀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU (VIETRF)

Triển lãm quốc tế Ngành Bán lẻ và Nhượng quyền Thương hiệu (VIETRF) được tổ chức thường niên từ năm 2009 và trở thành một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của ngành. Triển lãm lần thứ 8 được tổ chức từ ngày 08/06/2016 – 10/06/2016 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn, SECC, TP Hồ Chí Minh.