Thương hiệu nhượng quyền

Cần luật hóa tài sản vô hình (Brands)

Khi M&A do không có nền tảng pháp lý cũng như kinh nghiệm để định giá thương hiệu nên DN trong nước dễ choáng ngợp trước giá trị tính bằng tiền mà phía DN nước ngoài đưa ra và thường "bỏ quên" giá trị vô hình của thương hiệu do mình gầy dựng.

Cuộc chiến nhượng quyền thương hiệu của Cà phê Việt Nam

Có thể nhận định được rằng thương hiệu cà phê Việt Nam đang đi đúng theo chiến lược nhượng quyền thương hiệu, luôn nỗ lực hết sức để cạnh tranh được với các ông lớn trong làng cà phê thế giới đã có mặt tại VN như Starbucks (Mỹ), Gloria Jean’s Coffee (Úc), Coffee Bean & Tea (Mỹ), Illy (Ý), Dunkin’ Donuts (Mỹ)…

Nhượng quyền kinh doanh vốn đầu tư thấp có dễ thực hiện

Chúng ta không thể nhượng quyền kinh doanh với vốn đầu tư lớn như các công ty nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt , nhượng quyền với vốn đầu tư thấp và dễ làm đang là mô hình được thí nghiệm rộng rãi ở Tp.HCM. Đây đều là những ý tưởng rất sáng tạo của người trẻ tìm đến như một cách lập nghiệp để mang đến doanh thu và lợi nhuận sớm.