JEI Learnig Center

JEI Learnig Center

JEI Learning Center tin vào tiềm năng vô hạn của trẻ em và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai của chúng. JEI sử dụng phương pháp học đã được khoa học chứng minh để giúp phát triển sự tự tin của hoc sinh theo khả năng riêng của từng cá nhân, từng bước một, trong các lĩnh vực như Toán và Ngôn ngữ. Khi trẻ tự bắt đầu thích thú với việc học, tiềm năng của các em sẽ phát triển rất mạnh mẽ.

Yêu cầu thông tin

Với khẩu hiệu “Cuộc sống tốt đẹp hơn bắt nguồn từ một nền giáo dục tốt hơn”, JEI cung cấp hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em thông qua những phương pháp cải cách sáng tạo của trung tâm. Từ học sinh có năng khiếu đến học sinh cần thêm thúc đẩy kích thích từ bên ngoài, tất cả các em đều thích thú với những trải nghiệm học tập tại JEI cùng với những cải thiện rõ rệt trong thành tích trong trường học. Với sĩ số 5 em cùng 1 giáo viên hướng dẫn, học sinh có nhiều cơ hội để làm việc trực tiếp với giáo viên để trau dồi kĩ năng tư duy phản biện cũng như được khuyến khích để phát triển óc sáng tạo và mở ra niềm đam mê học tập từ lúc còn nhỏ tuổi.

Hiện tại, JEI đã mở ra gần 100 trung tâm trong Hoa Kì. JEI đã là người hướng dẫn các em học sinh được hơn 35 năm với chi nhánh tại 500 địa điểm trên toàn thế giới.