Art Zone

Art Zone

Sinh viên của Art Zone đến từ khắp nơi trên thế giới và lớp học được tổ chức một cách tốt nhất nhằm cân bằng văn hóa phương đông và phương tây. Art Zone giúp sinh viên có được sự trải nghiệm về nghệ thuật bằng cách tối đa hóa khả năng thực hiện các ý tưởng, tăng cường khả năng tưởng tượng, nắm bắt cảm xúc, quan sát và tích lũy kinh nghiệm.

Yêu cầu thông tin

Website: http://www.artzone.ie/