Crestcom

Crestcom

Crestcom được vinh danh bốn lần là tổ chức được nhượng quyền kinh doanh đào tạo về quản lý số 1 thế giới bởi tạp chí Entrepreneur. Crestcom đặt cơ sở tại Greenwood Village, tiểu bang Colorado Hoa Kỳ. Chương trình đào tạo kỹ năng quản lý trực quan dựa trên Video của chúng tôi đã nhận được “National Training Award”, một sự ban tặng cao quí nhất trong ngành đào tạo tại Anh Quốc

Yêu cầu thông tin

Website: http://www.crestcomtraining.com/vn/vi