KinderGolf

KinderGolf

KinderGolf được thiết kế đặc biệt dành cho các thế hệ mới có thể trở thành nhà chơi golf vô địch và đạt thành tích cao. Chúng tôi cung cấp môi trường giảng dạy chơi golf đặc biệt dành cho trẻ em - vui vẻ, an toàn, sáng tạo và phù hợp với nhu cầu của trẻ.

Yêu cầu thông tin

Website: http://www.kindergolf.com/