SoulCentre

SoulCentre

SoulCentre chuyên tập trung vào việc biến chuyển cuộc sống của trẻ em, các cá thể và các tổ chức trên toàn thế giới. Chúng tôi sử dụng tinh hoa của trí tuệ đã được tích lũy kết hợp với những kĩ thuật hiệu quả nhằm giúp bạn tận hưởng một cuộc sống lành mạnh, hiệu quả, phong phú và giảm thiểu căng thẳng.

Yêu cầu thông tin

Website: http://www.soulcentre.org/