STC Management

STC Management

Hoạt động vào tháng 7 năm 1998, STC Management được điều hành và sáng lập bởi Stanley Tan với mục tiêu mang đến nền tảng giáo dục vững chắc và giàu kiến thức cho các học viên ở đây, giúp các học viên phát triển cả về thể chất, đạo đức và tinh thần, trở thành những người có trách nhiệm đối với gia đình cũng như cộng đồng.

Yêu cầu thông tin