Quy định sử dụng

 • 19-06-2015

Chấp thuận Điều khoản và Điều kiện

Website vnfranchise.vn (sau đây gọi là “Website VNFranchise”) là tài sản của VNFranchise Co., Ltd. (sau đây gọi là “Công ty”). Việc truy cập sử dụng các thông tin, dịch vụ trên Website VNFranchise, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ Website VNFranchise.

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng thông tin thương hiệu nhượng quyền VNFranchise. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email info.vnfranchise@gmail.com.

Dịch vụ của VNFranchise

VNFranchise.vn là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng truy cập thông tin các thương hiệu đang tìm đối tác nhượng quyền tại Việt Nam và tương tác yêu cầu thông tin thương hiệu nhượng quyền, yêu cầu thông tin của các bên đăng kí quảng cáo thương hiệu. Website vnfranchise.vn do VNFranchise Co., Ltd. sở hữu và điều hành. Website VNFranchise chứa và có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của VNFranchise.

Để có thể yêu cầu đầy đủ thông tin thương hiệu trên Website VNFranchise đối với người truy cập hoặc yêu cầu đầy đủ dịch vụ quảng cáo đối với bên đăng kí quảng cáo, bạn cần phải cung cấp Website VNFranchise một số thông tin cá nhân nhất định để phục vụ cho việc liên lạc giữa bạn và VNFranchise. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website VNFranchise. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website VNFranchise bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn tại bên dưới của các thư điện tử của Website VNFranchise. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website VNFranchise.

Đối với dịch vụ quảng cáo, Website VNFranchise bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website VNFranchise từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

Thanh toán

 1. Bạn có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ quảng cáo có sẵn trong Danh sách Dịch vụ của VNFranchise thông qua Hợp đồng Dịch vụ Quảng cáo.
  • Vị trí đăng quảng cáo sẽ được đăng trên Website VNFranchise trong 30 (ba mươi) ngày hoặc tùy theo thỏa thuận hợp đồng kể từ ngày kích hoạt. Logo của thương hiệu và nội dung không được thay đổi sau khi hiển thị thương hiệu đã được kích hoạt đăng trên Webiste VNFranchise. Nếu muốn thay đổi nội dung, các bên tham gia đăng quảng cáo phải thực hiện cam kết điều chỉnh theo mẫu của VNFranchise.
  • Mỗi vị trí đăng quảng cáo chỉ được tối đa bao gồm một logo và một mô tả thương hiệu. Tùy thuộc vào vị trí đăng quảng cáo trên Website VNFranchise mà sẽ có nội dung mô tả thương hiệu hay không.
 2. Dịch vụ của VNFranchise là dịch vụ trả trước hoặc trả sau bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Website VNFranchise. Phí Dịch vụ phải được thanh toán chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên Đơn đặt hàng đăng quảng cáo. Các Dịch vụ sẽ được kích hoạt trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng thanh toán Phí Dịch vụ.

Nếu quá Ngày thanh toán mà Khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí Dịch vụ, thì Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.

 1. Công ty sẽ xuất Hóa đơn Thuế GTGT theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất Hóa đơn Thuế GTGT.

Điều khoản về sử dụng dịch vụ quảng cáo

 1. Sau khi bạn đã thanh toán Phí Dịch vụ và/hoặc kích hoạt các Dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn Phí Dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.
 2. Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin thương hiệu của mình và/hoặc đường dẫn trên Website VNFranchise đến nội dung thông tin thương hiệu tại trang web của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.
 3. Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.
 4. Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau bảy ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Truy cập Website VNFranchise.vn: Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập website vnfranchise.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website VNFranchise.

Đạo đức người sử dụng: Khi sử dụng Dịch vụ của VNFranchise và truy cập vào Website VNFranchise, bạn nhận thức đầy đủ các điều cấm sau:

 1. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;
 2. Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế;
 3. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác;
 4. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
 5. Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
 6. Sử dụng Website VNFranchise cho những mục đích phi pháp.

Các quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung Website VNFranchise: Bạn thừa nhận, VNFranchise Website cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Đối với tất cả các nội dung trên VNFranchise, bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Website VNFranchise, Công ty, không chịu trách nhiệm và không xác nhận với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các site khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Website VNFranchise.

Từ chối các đảm bảo

Chính sách của Website VNFranchise không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do nhóm độc lập khác cung cấp. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG WEBSITE VNFRANCHISE VÀ CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG, WEBSITE VNFRANCHISE HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE VNFRANCHISE SẼ KHÔNG BỊ NGẮT QUÃNG HOẶC BỊ SAI SÓT, RẰNG CÁC NHƯỢC ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC SITE NÀY, KỂ CẢ CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA NÓ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, WEBSITE VNFRANCHISE VÀ CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI MỌI THIỆT HẠI NẢY SINH TỪ BẢN THỎA THUẬN NÀY, WEBSITE VNFRANCHISE HOẶC MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE VNFRANCHISE, VÌ LÝ DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, ỨNG XỬ SAI LẦM, SƠ XUẤT HOẶC BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, WEBSITE VNFRANCHISE VÀ CÔNG TY, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN HOẶC MỌI NHÓM THỨ BA KHÁC VỀ MỌI QUYẾT ĐỊNH ĐÃ RA HOẶC HÀNH ĐỘNG MÀ BẠN THỰC HIỆN VÌ TIN VÀO NỘI DUNG CHỨA TRONG WEBSITE VNFRANCHISE HOẶC NỘI DUNG TRONG PHẠM VI MỌI SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI HOẶC TỪ WEBSITE VNFRANCHISE. NỘI DUNG TRONG PHẠM VI WEBSITE VNFRANCHISE VÀ NỘI DUNG TRONG PHẠM VI CÁC SITE INTERNET ĐƯỢC KẾT NỐI ĐẾN HOẶC TỪ WEBSITE VNFRANCHISE CÓ THỂ CÓ LỖI KỸ THUẬT, CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC, HOẶC CÁC LỖI IN.

NẾU BẠN KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA WEBSITE VNFRANCHISE, HOẶC VỚI GIAO ƯỚC TRUY CẬP CỦA WEBSITE VNFRANCHISE, THÌ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN LÀ THÔI KHÔNG SỬ DỤNG WEBSITE VNFRANCHISE NỮA.

Tuân thủ và xử lý vi phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại Hợp đồng Dịch vụ Quảng cáo, bản Điều khoản & Điều kiện này như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nêu tại Hợp đồng Dịch vụ Quảng cáo và bản Điều Kiện & Điều Khoản này, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ mọi thông tin thương hiệu, nội dung hoặc đường dẫn của bạn và chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại Phí Dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho Website VNFranchise, công ty, các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê của Website VNFranchise khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website VNFranchise hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ Website VNFranchise, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website VNFranchise.

Bảo mật

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Các vấn đề khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Website VNFranchise và bạn. Website VNFranchise có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố trên Website VNFranchise.

Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải ngưng truy cập Website VNFranchise. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Website VNFranchise sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Nếu điều khoản bất kỳ của bản Thoả thuận này hoặc của mọi chính sách khác không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, thì phần nội dung đó sẽ được giải thích theo luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh mục đích ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.