Nhượng quyền thương hiệu và cơ hội của Việt Nam

Nhượng quyền thương hiệu là chia sẻ sự thịnh vượng

image

 


Nội lực là vấn đề tiên quyết của các doanh nghiệp trong nhượng quyền thương hiệu: “Khi vận hành, kinh doanh hiệu quả mới nên nghĩ đến việc nhượng quyền, phải đặt điều kiện lợi nhuận ròng đạt trên 20%”.
 
Đặt ví dụ, khi có người đến đề nghị mua nhượng quyền, dĩ nhiên ta sẽ vui vì mở rộng được hệ thống, thu được tiền từ chi phí cấp phép và bán nguyên vật liệu cho đối tác nhận quyền. Tuy nhiên, chúng ta phải giải quyết một bài toán cơ bản xem đối tác có kinh doanh hiệu quả không.

Bỏ qua chi phí cấp phép ban đầu, ta sẽ thu thêm của đối tác những chi phí: 6% trên doanh thu phí sử dụng thương hiệu hằng tháng, 2% trên doanh thu phí đóng góp quỹ marketing cho thương hiệu, và cộng thêm 10 - 15% lợi nhuận khi bán nguyên vật liệu, hàng hóa cho đối tác. Giả sử 10 - 15% đó làm cho chi phí nguyên vật liệu hằng tháng của chi nhánh đối tác tăng lên khoảng 2% so với chi nhánh gốc của bạn, thì tổng cộng chi phí ta thu thêm của đối tác là 10%. Vậy 12% lợi nhuận ròng hằng tháng tại chi nhánh của bạn sẽ chỉ còn là 12% - 10% = 2% tại chi nhánh nhận quyền. Trong khi đó lãi suất tiết kiệm ngân hàng cũng hơn 5%.

Do đó, doanh nghiệp cần xác định tính khả thi của việc kinh doanh cũng như tầm nhìn và chiến lược dài hạn phát triển của thương hiệu. Hãy nghĩ tới việc nhượng quyền khi ta đã xây dựng cho mình một nội lực đủ mạnh từ đội ngũ nhân sự, kế hoạch tiếp thị, quy trình hoạt động – vận hành và một kế hoạch phát triển hệ thống lâu dài; để có đủ sức hỗ trợ đối tác nhận quyền thương hiệu thành công, thu lại giá trị và lợi nhuận cao. Nói cách khác chúng ta phải chia sẻ sự thịnh vượng chứ không phải chia sẻ rủi ro. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần xác định mục tiêu của nhượng quyền và chú trọng đến khâu chọn đối tác nhận quyền.

Doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng cho mô hình nhượng quyền chưa?
Khi nền kinh tế dịch vụ đang dần thay thế nền kinh tế sản xuất. Nhượng quyền thương hiệu cũng là một trong những ngành dịch vụ nên việc khuyến khích phát triển với mục tiêu xuất xuất khẩu thương hiệu nội địa ra thị trường quốc tế là ưu tiên của chính phủ các nước.

Bà Nguyễn Phi Vân cho biết, tại các quốc gia trong khu vực, doanh nghiệp nhượng quyền thương hiệu thường được hỗ trợ đào tạo kiến thức, kỹ năng theo chương trình xây dựng kinh tế tri thức và nâng cấp thương hiệu quốc gia để xuất khẩu ra khu vực. Malaysia hiện đang triển khai chương trình chiến lược quốc gia, chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thương hiệu ra thị trường khu vực và thế giới; Philippines đã khởi động chương trình SME Toolkit Philippines nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng và phát triển thị trường. Theo đó, nhiều thương hiệu của Thái Lan, Singapore, Philippines,… như Thai Express, BreakTalk, Jollibee,… đã nhanh chóng thâm nhập thị trường Việt Nam.

Việt Nam vẫn là nước đi sau trong khu vực về phát triển nhượng quyền thương hiệu. Điều  này có thể biến thành lợi thế nếu chúng ta tận dụng được những kinh nghiệm của các nước khác để xây dựng một chiến lược bài bản cho mình. Vấn đề lớn nhất là doanh nghiệp đang thiếu sự hỗ trợ có tính hệ thống và bài bản từ các chính sách của nhà nước. Doanh nghiệp muốn tham gia nhượng quyền thương hiệu đều phải tự chủ động tìm hiểu thông tin và tự chuẩn bị nguồn lực cho mình. Rủi ro chắc chắn là điều không tránh khỏi.

Để doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững mô hình nhượng quyền thương hiệu, bên cạnh việc xây dựng nền tảng nội tại, doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ đồng bộ và xuyên suốt của chính phủ để có thể tiếp cận dễ dàng nhất, học hỏi nhanh nhất và phát triển hiệu quả nhất trong thời gian chuyển đổi và hội nhập.