ACE HARDWARE: BÁO CÁO KẾT QUẢ QUÝ IV VÀ NĂM 2020

ACE HARDWARE: BÁO CÁO KẾT QUẢ QUÝ IV VÀ NĂM 2020

YE-2020-carousel

• Doanh thu quý 4 kỷ lục là 2,1 tỷ đô la, tăng 39,2 phần trăm so với năm ngoái
• Thu nhập ròng quý 4 kỷ lục 43,1 triệu đô la, tăng 39,6 triệu đô la so với năm ngoái
• Doanh số bán hàng tại cửa hàng tương tự của Hoa Kỳ tăng 28,7% trong quý và 25,9% trong năm
• Doanh thu của Acehardware.com tăng 214% trong quý và 272% trong năm
• Kỷ lục doanh thu cả năm là 7,8 tỷ đô la, tăng 27,9 phần trăm so với năm ngoái
• Thu nhập ròng cả năm kỷ lục là 316,9 triệu đô la, tăng 125,7 phần trăm so với năm ngoái
• Cổ tức bảo trợ kỷ lục cho các cổ đông là 292,9 triệu đô la, tăng 60,8 phần trăm so với năm 2019
• Ace đứng thứ 4 trong Nơi làm việc hàng đầu của Chicago Tribune năm 2020

Ace Hardware Corporation (“Ace” hay “Công ty”) hôm nay đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý 4 năm 2020 là 2,1 tỷ đô la, tăng 577,6 triệu đô la, tương đương 39,2%, so với quý 4 năm 2019. Năm tài chính 2020 bao gồm 53 tuần so với 52 các tuần trong năm tài chính 2019. Không tính tuần thứ 53, doanh thu trong quý 4 tăng 477,7 triệu đô la, tương đương 32,4% so với quý 4 năm 2019. Thu nhập ròng là 43,1 triệu đô la cho quý 4 năm 2020, tăng 39,6 triệu đô la so với quý 4 quý của năm 2019.

Doanh thu cả năm đạt mức kỷ lục 7,8 tỷ đô la, tăng 1,7 tỷ đô la, hay 27,9 phần trăm so với doanh thu năm 2019 (tăng 1,6 tỷ đô la hay 26,2 phần trăm không bao gồm tuần thứ 53). Thu nhập ròng cho năm tài chính 2020 là 316,9 triệu đô la, tăng 176,5 triệu đô la so với năm tài chính 2019.

John Venhuizen, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành cho biết: “Quý 4 lại là một trong những quý phi thường nhất trong lịch sử của Ace. “Chúng tôi luôn tin rằng chúng tôi may mắn được làm công việc phục vụ người khác. Và bây giờ, sau một năm như năm 2020, chúng tôi cảm thấy may mắn khi trở thành một nhà bán lẻ thiết yếu với các nhà cung cấp mạnh, chuỗi cung ứng mở rộng và những con người tuyệt vời. Các nhân viên Ace trong các cửa hàng và kho hàng của chúng tôi đã chịu được sự gia tăng lớn về nhu cầu khi người tiêu dùng chuyển một phần không cân xứng trong chi tiêu tùy ý của họ vào nhà và vườn của họ. ”

Venhuizen nói: “Tôi đánh giá cao và biết ơn sâu sắc Ace Team vì đã bảo vệ người dân của họ, sự an toàn của khách hàng và những gì tôi tin là dịch vụ hữu ích nhất của bất kỳ nhà bán lẻ nào trên hành tinh.”

Mức tăng 28,7% trong doanh số bán lẻ tại cùng một cửa hàng trong quý 4 năm 2020 được báo cáo bởi khoảng 3.300 nhà bán lẻ Ace chia sẻ dữ liệu doanh số bán lẻ hàng ngày là kết quả của việc tăng 16,4% vé trung bình và tăng 10,5% trong cùng một cửa hàng các giao dịch. Doanh số bán lẻ tại cùng một cửa hàng tăng 25,9% trong cả năm là kết quả của việc tăng 14,7% vé trung bình và tăng 9,8% trong các giao dịch tại cùng một cửa hàng.

Doanh thu Quý IV

Doanh thu hợp nhất trong quý kết thúc vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 đạt tổng cộng 2,1 tỷ đô la. Tổng doanh thu bán buôn là 1,8 tỷ đô la, tăng 516,2 triệu đô la, hay 38,7 phần trăm, so với quý 4 năm trước. Doanh thu từ hàng hóa bán buôn từ các cửa hàng Ace trong nước mới được kích hoạt từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020 đã đóng góp 47,9 triệu đô la doanh thu gia tăng trong quý 4 năm 2020, trong khi doanh thu từ hàng hóa bán buôn giảm 9,8 triệu đô la trong quý 4 do các cửa hàng Ace trong nước có tư cách thành viên bị hủy bỏ. Doanh thu từ hàng bán buôn từ các cửa hàng Ace trong nước tương đương đã tăng 402,8 triệu đô la trong quý. Mức tăng đã được ghi nhận ở tất cả các phòng ban, với đồ nướng, sơn, dụng cụ cầm tay và điện cũng như thiết bị điện ngoài trời cho thấy mức tăng lớn nhất. Công ty con Ace International Holdings, Ltd. (“AIH”) của Công ty có doanh thu bán buôn tăng 7,0 triệu đô la so với quý 4 năm 2019, trong khi Ace Bán buôn Holdings LLC (“AWH”) báo cáo doanh thu bán buôn tăng 25,7 triệu đô la từ quý 4 quý của năm 2019.

Tổng doanh thu bán lẻ trong quý là 203,6 triệu đô la, tăng 61,4 triệu đô la, hay 43,2 phần trăm, so với quý 4 năm trước. Doanh thu bán lẻ từ Ace Retail Holdings LLC (“ARH”) là 177,2 triệu đô la trong quý 4 năm 2020, tăng 55,8 triệu đô la, tương đương 46,0% so với quý 4 năm 2019. Chuỗi Westlake Ace Hardware (“Westlake”) đã trải qua doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng tăng 25,6% trong quý trong khi chuỗi Great Lakes Ace Hardware (“GLA”) tăng doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng lên 31,6% trong quý. Mười một cửa hàng mới ở California do Westlake mở vào năm 2019 đã đóng góp 14,5 triệu đô la vào sự gia tăng. Westlake và GLA cùng vận hành 202 cửa hàng vào cuối quý 4 năm 2020 so với 186 cửa hàng vào cuối quý 4 năm 2019. Doanh thu bán lẻ từ Ace Ecommerce Holdings LLC (“AEH”) là 26,4 triệu đô la trong quý 4 của 2020. Con số này đã tăng thêm 5,1 triệu đô la so với quý 4 năm 2019, chủ yếu là do các hoạt động mua lại khách hàng mới.

Năm tài chính

Tổng doanh thu hợp nhất cho năm tài chính 2020 là 7,8 tỷ đô la, tăng 1,7 tỷ đô la, hay 27,9% so với năm trước. Tổng doanh thu bán buôn là 7,0 tỷ đô la, tăng 1,5 tỷ đô la, hay 26,0 phần trăm, so với năm trước.

Doanh thu từ hàng hóa bán buôn từ các cửa hàng Ace trong nước mới là 204,1 triệu đô la trong năm tài chính 2020. Sự gia tăng này được bù đắp một phần do doanh thu hàng hóa bán buôn giảm 38,9 triệu đô la do các cửa hàng Ace trong nước hủy bỏ. Doanh thu từ hàng hóa bán buôn từ các cửa hàng Ace trong nước tương đương tăng 1,2 tỷ đô la trong năm tài chính 2020 so với năm tài chính 2019. Mức tăng được ghi nhận trên tất cả các bộ phận với đồ nướng, sơn, dụng cụ điện và thiết bị điện ngoài trời cho thấy mức tăng lớn nhất. Doanh thu bán buôn của AIH giảm 36,0 triệu đô la so với năm trước do đại dịch toàn cầu khiến cửa hàng tạm thời đóng cửa tại những khách hàng lớn nhất của AIH. Doanh thu bán buôn của AWH tăng 25,8 triệu đô la so với năm trước, chủ yếu là do doanh số bán hàng cho khách hàng thương mại điện tử và cửa hàng phần cứng truyền thống cao hơn.

Tổng doanh thu bán lẻ là 751,5 triệu đô la, tăng 244,8 triệu đô la, hay 48,3 phần trăm, so với năm trước. Doanh thu bán lẻ từ ARH là 704,4 triệu đô la trong năm tài chính 2020, tăng 237,9 triệu đô la hay 51,0 phần trăm. Westlake đã tăng 24,7% doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng trong khi GLA tăng doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng lên 32,7% trong năm tài chính 2020. Mười một cửa hàng California mới do Westlake mở vào năm 2019 đã đóng góp 87,2 triệu đô la vào mức tăng. Doanh thu bán lẻ từ AEH là 47,1 triệu đô la trong năm tài chính 2020. Đây là mức tăng 6,4 triệu đô la so với năm tài chính 2019, chủ yếu do các hoạt động mua lại khách hàng mới.

Ace đã thêm 167 cửa hàng nội địa mới vào năm tài chính 2020 và hủy bỏ 76 cửa hàng. Điều này đã nâng tổng số cửa hàng trong nước của Công ty lên 4.647 cửa hàng vào cuối năm tài chính 2020, tăng 91 cửa hàng so với cuối năm tài chính 2019. Trên cơ sở toàn cầu, Ace đã thêm 201 cửa hàng vào năm tài chính 2020 và hủy bỏ 104 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng trên toàn thế giới đến 5.463 vào cuối năm tài chính 2020.

Lợi nhuận gộp Quý IV

Lợi nhuận gộp bán buôn trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 là 203,5 triệu đô la, tăng 52,8 triệu đô la so với quý 4 năm 2019. Tỷ lệ lợi nhuận gộp bán buôn là 11,0 phần trăm doanh thu bán buôn trong quý 4 năm 2020, giảm từ 11,3 phần trăm trong quý 4 năm 2019. Việc giảm tỷ lệ lợi nhuận gộp bán buôn chủ yếu là do việc xóa sổ hàng tồn kho liên quan đến việc cung cấp quá nhiều thiết bị bảo vệ cá nhân liên quan đến đại dịch.

Tổng lợi nhuận bán lẻ trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 là 87,9 triệu đô la, tăng 24,3 triệu đô la so với quý 4 năm 2019. Mức tăng này là kết quả của việc tăng 46% doanh thu ARH. Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận gộp bán lẻ là 43,2% doanh thu bán lẻ trong quý 4 năm 2020, giảm từ 44,7% trong quý 4 năm 2019. Sự sụt giảm chủ yếu là do kết hợp sản phẩm. Đối với ARH, lợi nhuận gộp bán lẻ dựa trên chi phí mua lại sản phẩm bán buôn của Công ty, không phải chi phí mua lại của ARH bao gồm khoản đánh dấu từ Công ty.

Năm tài chính

Lợi nhuận gộp bán buôn cho năm tài chính 2020 là 879,1 triệu đô la, tăng 213,2 triệu đô la so với năm tài chính 2019. Phần trăm tỷ suất lợi nhuận gộp bán buôn là 12,5% doanh thu bán buôn trong năm tài chính 2020, tăng so với tỷ lệ lợi nhuận gộp năm tài chính 2019 là 12,0%. Phần trăm tỷ suất lợi nhuận gộp bán buôn tăng lên là do khối lượng tăng lên, dẫn đến tiền nhà cung cấp kiếm được cao hơn.

Lợi nhuận gộp bán lẻ cho năm tài chính 2020 là 334,4 triệu đô la, tăng 107,7 triệu đô la so với năm tài chính 2019. Phần trăm tỷ suất lợi nhuận gộp bán lẻ là 44,5 phần trăm doanh thu bán lẻ trong năm tài chính 2020, giảm nhẹ so với 44,7 phần trăm trong năm tài chính 2019. Đối với ARH, lợi nhuận gộp bán lẻ là dựa trên chi phí mua lại sản phẩm bán buôn của Công ty, không phải chi phí mua lại của ARH bao gồm một khoản đánh dấu từ Công ty.

Chi phí và Khác Quý IV

Chi phí hoạt động bán buôn tăng 29,6 triệu đô la, tương đương 21,1 phần trăm, từ quý 4 năm 2019. Mức tăng là do chi phí phân phối cao hơn do doanh thu bán buôn cao hơn và chi phí quảng cáo tăng. Theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán buôn, chi phí hoạt động bán buôn giảm xuống 9,2% doanh thu bán buôn trong quý 4 năm 2020 từ 10,5% doanh thu bán buôn trong quý 4 năm 2019.

Chi phí hoạt động bán lẻ tăng 11,3 triệu đô la, tương đương 18,4 phần trăm, so với quý 4 năm 2019. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi chi phí bồi thường và hoạt động để hỗ trợ sự gia tăng doanh thu bán lẻ cùng với các chi phí liên quan đến 11 cửa hàng mới ở California. Chi phí hoạt động bán lẻ tính theo tỷ lệ phần trăm trong doanh thu bán lẻ giảm xuống 35,8 trong quý 4 năm 2020 từ 43,2% trong quý 4 năm 2019.

Chi phí trước khi khai trương bán lẻ đã giảm 2,0 triệu đô la trong quý 4 năm 2020 do các chi phí liên quan đến 11 cửa hàng mới ở California mở cửa vào năm 2019.

Trong quý 4 năm 2019, Công ty đã ghi nhận khoản phí tổn thất phi tiền mặt là 8,5 triệu đô la để loại bỏ hoàn toàn giá trị ghi sổ của lợi thế thương mại trong công ty con AEH.

Năm tài chính

Chi phí hoạt động bán buôn tăng 85,9 triệu đô la, tương đương 15,9 phần trăm, trong năm tài chính 2020 so với năm tài chính 2019. Mức tăng là do chi phí phân phối cao hơn do doanh thu bán buôn cao hơn và chi phí quảng cáo tăng. Theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu bán buôn, chi phí hoạt động bán buôn giảm xuống 8,9% trong năm tài chính 2020 từ 9,7% trong năm tài chính 2019.

Chi phí hoạt động bán lẻ tăng 51,6 triệu đô la, tương đương 25,6 phần trăm, trong năm tài chính 2020 so với năm tài chính 2019. Sự gia tăng này chủ yếu do bồi thường và chi phí hoạt động để hỗ trợ tăng doanh thu bán lẻ cùng với các chi phí liên quan đến mười một cửa hàng mới ở California. Chi phí hoạt động bán lẻ tính theo phần trăm doanh thu bán lẻ giảm xuống 33,7% trong năm tài chính 2020 từ 39,8% trong năm tài chính 2019.

Chi phí trước khi khai trương bán lẻ đã giảm 7,4 triệu đô la trong năm tài chính 2020 do các chi phí liên quan đến 11 cửa hàng mới ở California được mở vào năm 2019.

Trong năm tài chính 2019, Công ty đã ghi nhận khoản phí tổn thất không dùng tiền mặt là 8,5 triệu đô la để loại bỏ hoàn toàn giá trị ghi sổ của lợi thế thương mại trong công ty con AEH.

Bảng cân đối kế toán và Dòng tiền

Các khoản phải thu tăng 41,2 triệu đô la so với cuối năm trước do khối lượng bán hàng cao hơn và sự gia tăng các khoản chiết khấu của nhà cung cấp.

Hàng tồn kho tăng 202,2 triệu đô la so với cuối năm trước do chủ ý tích trữ nguồn cung cấp chất tẩy rửa, sơn, dụng cụ điện và thiết bị điện ngoài trời để hỗ trợ nhu cầu gia tăng.

Trong năm 2020, các hoạt động kinh doanh của Công ty tạo ra 461,2 triệu đô la tiền mặt ròng. Khoảng 99,0 triệu đô la trong số tiền ròng này đã được sử dụng để đầu tư vào hệ thống và cơ sở hạ tầng của Công ty. Ngoài ra, khoảng 21,5 triệu đô la đã được sử dụng để mua lại cửa hàng ARH và 66,2 triệu đô la để trả phần tiền mặt của sự bảo trợ năm 2019 cho các nhà bán lẻ. Số dư chủ yếu được sử dụng để giảm hạn mức tín dụng 224,9 triệu đô la và thanh toán 10,7 triệu đô la cho khoản nợ dài hạn. Vào cuối năm tài chính 2020, khoản nợ dài hạn bao gồm khoản nợ dài hạn 20,1 triệu đô la trên cơ sở tín dụng Westlake, 7,9 triệu đô la còn nợ trên cơ sở tín dụng quay vòng và 28,5 triệu đô la nợ các nhà bán lẻ cũ.

infographic

Về ACE Hardware

Ace Hardware là hợp tác xã phần cứng thuộc sở hữu của nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới với hơn 5.400 cửa hàng phần cứng thuộc sở hữu và điều hành trong nước tại khoảng 70 quốc gia. Có trụ sở chính tại Oak Brook, Ill., Ace và các công ty con của nó điều hành một mạng lưới trung tâm phân phối rộng khắp ở Hoa Kỳ và có khả năng phân phối tại Ningbo, Trung Quốc; Colon, Panama; và Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Kể từ năm 1924, Ace đã trở thành một phần của các cộng đồng địa phương trên toàn thế giới và được biết đến là nơi có những người làm phần cứng hữu ích. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập acehardware.com hoặc newsroom.acehardware.com.

Ace Hardware đã nhận được điểm số cao nhất trong Nghiên cứu về sự hài lòng của nhà bán lẻ cải tiến nhà của J.D. Power 2007-2017, 2019 và 2020 về mức độ hài lòng của khách hàng đối với các nhà bán lẻ cải tiến nhà cửa. Truy cập jdpower.com/awards

Nguồn: VF Franchise Consulting

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise