ACE HARDWARE Báo Cáo Lợi Nhuận Tăng Trưởng Của Quý 3/2021

  • Doanh thu quý ba kỷ lục là 2,0 tỷ đô la, tăng 1,4%.
  • Thu nhập ròng quý thứ ba kỷ lục là 99,3 triệu đô la, tăng 0,6%.
  • Cổ tức bảo trợ đã tích lũy cho cổ đông là 296,3 triệu đô la, tăng 12,3 phần trăm so với chín tháng đầu năm 2020
  • Hệ thống nhượng quyền ACE Hardware tăng lên hạng 4 từ hạng 5 trong Top 400 Franchise Times

CLICK BÊN DƯỚI ĐỂ XEM

Q3_Earnings_Infographic_final

Ace Hardware Corporation đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý 3 năm 2021 là 2,0 tỷ đô la, tăng 28,1 triệu đô la, tương đương 1,4 phần trăm so với quý 3 năm 2020. Thu nhập ròng là 99,3 triệu đô la cho quý 3 năm 2021, tăng 0,6 triệu đô la so với quý 3 năm 2020.

John Venhuizen, Chủ tịch & CEO cho biết: “Dựa trên sự tăng trưởng phi thường của năm ngoái và bất chấp những trở ngại đáng kể từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tôi rất vui khi lợi nhuận của ACE đã tăng trong quý. Chúng tôi đã bổ sung vào doanh thu tăng đột biến chưa từng có của năm 2020 và mức tăng trưởng chồng chéo trong hai năm của chúng tôi cho quý thứ ba là doanh thu tăng 32%thu nhập ròng tăng 64% so với năm 2019″.

Doanh thu

Tổng doanh thu hợp nhất trong quý kết thúc vào ngày 2 tháng 10 năm 2021 là 2,0 tỷ đô la. Tổng doanh thu bán buôn là 1,8 tỷ đô la, tăng 25,3 triệu đô la, tương đương tăng 1.4% so với quý thứ ba của năm trước. Sản phẩm thiết bị điện ngoài trời, dụng cụ điện và dụng cụ điện cơ bản có mức tăng lớn nhất.

Doanh thu hàng hóa bán buôn cho các cửa hàng nội địa mới được kích hoạt từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 đã đóng góp 53,9 triệu đô la doanh thu gia tăng trong quý 3 năm 2021, trong khi doanh thu từ hàng hóa bán buôn giảm 7,4 triệu đô la trong quý 3 do các cửa hàng trong nước bị hủy bỏ tư cách thành viên.

Doanh thu từ hàng hóa bán buôn từ các cửa hàng trong nước tương đương giảm 44,4 triệu USD trong quý. Điều này theo sau sự gia tăng doanh thu hàng hóa bán buôn so với các cửa hàng trong nước tương đương là 365,1 triệu đô la trong quý thứ ba của năm trước. Công ty con Ace International Holdings, Ltd. (“AIH”) của Công ty có doanh thu bán buôn tăng 20,5 triệu đô la so với quý 3 năm 2020. Sự gia tăng này chủ yếu là do doanh số bán hàng cho hai khách hàng lớn nhất của AIH trong quý ba giảm 17,5 triệu đô la. quý của năm 2020, cả hai đều phải đóng cửa nhiều cửa hàng trong năm trước do đại dịch. ACE Wholesales Holdings LLC (“AWH”) đã báo cáo doanh thu bán buôn giảm 4,6 triệu đô la từ quý 3 năm 2020, chủ yếu là do doanh số bán hàng phần cứng và kênh chuyên nghiệp thấp hơn.

Tổng doanh thu bán lẻ trong quý là 189,1 triệu đô la, tăng 2,8 triệu đô la, hay 1,5% so với quý 3 năm trước. Doanh thu bán lẻ từ ACE Retail Holdings LLC (“ARH”) là 185,0 triệu đô la trong quý 3 năm 2021, tăng 5,2 triệu đô la, tương đương 2,9% so với quý 3 năm 2020. Sự gia tăng này là kết quả của các cửa hàng mới được thêm vào Chuỗi Westlake Ace Hardware (“Westlake”) và Great Lakes Ace Hardware, Inc. (“GLA”) kể từ quý 3 năm 2020. Westlake và GLA cùng vận hành 209 cửa hàng vào cuối quý 3 năm 2021 so với 194 cửa hàng tại vào cuối quý 3 năm 2020. Doanh thu bán lẻ từ Ace Ecommerce Holdings LLC (“AEH”) là 4,1 triệu đô la trong quý 3 năm 2021. Con số này đã giảm 2,4 triệu đô la, tương đương 36,9% so với quý 3 năm 2020, đảo ngược mức tăng 22,6% liên quan đến đại dịch trong năm trước.

Ace đã thêm 48 cửa hàng nội địa mới trong quý 3 năm 2021 và hủy bỏ 18 cửa hàng. Tổng số cửa hàng trong nước của Công ty là 4.759 vào cuối quý 3 năm 2021, tăng 174 cửa hàng so với quý 3 năm 2020. Trên quy mô toàn cầu, Ace đã thêm 49 cửa hàng vào quý 3 năm 2021 và hủy bỏ 18 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng trên toàn thế giới lên con số 5.581 vào cuối quý 3 năm 2021.

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp bán buôn trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 10 năm 2021 là 238,1 triệu đô la, giảm 4,1 triệu đô la so với quý 3 năm 2020. Tỷ lệ lợi nhuận gộp bán buôn là 12,9% doanh thu bán buôn trong quý 3 năm 2021, giảm từ 13,4 phần trăm vào quý 3 năm 2020. Phần trăm tỷ suất lợi nhuận gộp bán buôn giảm là do chi phí LIFO cao hơn do giá nhà cung cấp tăng và chi phí nhận hàng cao hơn tại các Trung tâm hỗ trợ bán lẻ của chúng tôi.

Lợi nhuận gộp bán lẻ trong ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 10 năm 2021 là 88,7 triệu đô la, tăng 2,0 triệu đô la so với quý 3 năm 2020. Mức tăng này là kết quả của các cửa hàng mới được mở vào năm 2020 và 2021. Tỷ lệ phần trăm biên lợi nhuận gộp bán lẻ là 46,9 phần trăm doanh thu bán lẻ trong quý 3 năm 2021, tăng từ 46,5 phần trăm trong quý 3 năm 2020. Sự gia tăng phần trăm tỷ suất lợi nhuận gộp bán lẻ chủ yếu là do quỹ nhà cung cấp kiếm được liên quan đến việc mở cửa hàng mới. Đối với ARH, lợi nhuận gộp bán lẻ dựa trên chi phí mua lại sản phẩm bán buôn của Công ty, không phải chi phí mua lại của ARH bao gồm khoản đánh dấu từ Công ty.

Chi phí và khác

Chi phí hoạt động bán buôn giảm 0,2 triệu đô la, tương đương 0,1%, từ quý 3 năm 2020, do chi phí hoạt động phân phối cao hơn được bù đắp bởi chi phí bán hàng, chi phí quản lý và thành công của nhà bán lẻ thấp hơn. Chi phí hoạt động bán buôn tính theo phần trăm doanh thu bán buôn giảm nhẹ xuống 8,6% trong quý 3 năm 2021 từ 8,7% trong quý 3 năm 2020.

Chi phí hoạt động bán lẻ tăng 3,2 triệu đô la, tương đương 5,2%, từ quý 3 năm 2020. Sự gia tăng này chủ yếu do chi phí liên quan đến các cửa hàng mới mở vào năm 2020 và 2021. Chi phí hoạt động bán lẻ tính theo phần trăm doanh thu bán lẻ tăng lên 34,4 phần trăm trong quý 3 năm 2021 từ 33,2% trong quý 3 năm 2020.

Bảng cân đối kế toán và Dòng tiền

Hàng tồn kho tăng 165,0 triệu đô la so với quý 3 năm 2020 do việc tích trữ hàng tồn kho có chủ đích để hỗ trợ nhu cầu gia tăng và hoạt động như một hàng rào chống lại sự thiếu hụt nhà cung cấp.

Công ty đã tạo ra dòng tiền 180,6 triệu đô la từ các hoạt động kinh doanh trong chín tháng đầu năm 2021. Số tiền này được sử dụng để chi trả khoản bảo trợ kỷ lục 113,8 triệu đô la và đầu tư 75,4 triệu đô la vào cơ sở hạ tầng của Công ty bao gồm không gian nhà kho, thiết bị và hệ thống máy tính mới.

Nợ dài hạn, bao gồm cả các kỳ hạn hiện tại, tăng 105,1 triệu đô la so với quý 3 năm 2020. Vào cuối quý 3 năm 2021, nợ dài hạn bao gồm 101,8 triệu đô la chưa thanh toán cho khoản tín dụng quay vòng, 5,8 triệu đô la dư nợ cho khoản tín dụng Westlake và 30,4 triệu đô la nợ các nhà bán lẻ cũ.

Xếp hạng thương hiệu nhượng quyền

Hàng năm, Franchise Times công bố danh sách các hệ thống nhượng quyền lớn nhất tại Hoa Kỳ dựa trên doanh thu toàn hệ thống trên toàn thế giới. Vì sự tăng trưởng doanh thu đáng kể vào năm 2020, Ace đã thăng hạng từ vị trí thứ 5 lên thứ 4, đánh bại Burger King. Xếp cùng danh sách, đứng ở 3 vị trí đầu tiên là McDonald’s, 7-Eleven và KFC.

Về ACE Hardware

Ace Hardware là nhà bán lẻ hardware lớn nhất trên thế giới với hơn 5.500 cửa hàng do địa phương sở hữu và điều hành tại khoảng 65 quốc gia. Có trụ sở chính tại Oak Brook, Ill., Ace và các công ty con của nó điều hành một mạng lưới trung tâm phân phối rộng khắp ở Hoa Kỳ và có khả năng phân phối tại Ningbo, Trung Quốc; Colon, Panama; và Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Kể từ năm 1924, Ace đã trở thành một phần của các cộng đồng địa phương trên khắp thế giới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập https://vf.vnfranchise.vn/franchise-ace. 

Năm 2021, Ace xếp hạng “Cao nhất về mức độ hài lòng của khách hàng đối với các cửa hàng bán lẻ cải tiến gia đình” theo J.D. Power trong suốt 14 năm qua.

VN Franchise tự hào khi mang thương hiệu nhượng quyền ACE Hardware đến khu vực miền Nam Việt Nam. 

Để nhận nhượng quyền ACE Hardware cho khu vực miền Bắc Việt Nam, vui lòng LIÊN HỆ chúng tôi qua info@vnfranchise.vn hoặc GỌI NGAY SỐ 6766 6066.

ACE Hardware (VN Franchise lược dịch)

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise