Ace Hardware International đạt doanh thu kỷ lục trong quý 3 năm 2020

Ace Hardware Q3 2020 Infographic

Nổi Bật:

– Doanh thu quý 3 kỷ lục là 2,0 tỷ đô la, tăng 30,7 % so với năm ngoái.

– Doanh số bán hàng tại cửa hàng tương tự của Hoa Kỳ tăng 28,9%; Doanh thu của Acehardware.com tăng 221%.

– Thu nhập ròng quý thứ ba kỷ lục là 98,7 triệu đô la, tăng 63,1 % so với năm ngoái.

– Cổ tức bảo trợ đã tích lũy cho các cổ đông là $ 263.8 triệu, tăng 66,9% so với chín tháng đầu năm 2019.

– Ace đứng thứ 5 trong top 200 của Franchise Times.

Ace Hardware Corporation đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý 3 năm 2020 là 2,0 tỷ USD, tăng 470,4 triệu USD, tương đương 30,7% so với quý 3 năm 2019. Thu nhập ròng là 98 USD.
7 triệu cho quý 3 năm 2020, tăng 38,2 triệu đô la so với quý 3 năm 2019.

John Venhuizen cho biết: “Hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của chúng tôi tăng 221% và doanh số bán hàng cùng cửa hàng tăng 28,9% đã thúc đẩy doanh thu và thu nhập kỷ lục trong một môi trường tiếp tục rất khó khăn và đòi hỏi khắt khe đối với cả khách hàng và các cộng sự của chúng tôi”, John Venhuizen cho biết.

Chủ tịch & Giám đốc điều hành. “Tôi muốn chân thành cảm ơn đội Ace vì màn trình diễn dũng cảm của họ, trái tim đầy tớ của họ và sự hoàn thành xuất sắc của lời kêu gọi thiết yếu của họ.”

Mức tăng 28,9 % trong doanh số bán lẻ tại cùng một cửa hàng của Hoa Kỳ trong quý 3 năm 2020 theo báo cáo của khoảng 3,300 nhà bán lẻ Ace chia sẻ dữ liệu doanh số bán lẻ hàng ngày là kết quả của sự gia tăng 12,3% trong các giao dịch tại cùng một cửa hàng và mức tăng 14,8% trong lượng vé trung bình.

Tầm quan trọng của cả sự tiện lợi và an toàn, cùng với sự thay đổi chi tiêu tùy ý của người tiêu dùng từ các lĩnh vực như du lịch và giải trí sang bảo quản gia đình, đã làm sai lệch nhu cầu và thúc đẩy phần lớn sự tăng trưởng trong các cửa hàng Ace ở Hoa Kỳ.

Doanh thu

Tổng doanh thu hợp nhất trong quý kết thúc vào ngày 26 tháng 9 năm 2020 là 2,0 tỷ đô la. Tổng doanh thu bán buôn là 1 đô la.

81 tỷ USD, tăng 410,4 triệu USD, tương đương 29,2% so với quý thứ ba của năm trước. Doanh thu từ hàng hóa bán buôn cho các cửa hàng nội địa mới được kích hoạt từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020 đã đóng góp 50,7 triệu đô la doanh thu gia tăng trong quý 3 năm 2020, trong khi doanh thu hàng hóa bán buôn giảm 10 đô la.

1 triệu trong quý 3 do các cửa hàng trong nước có tư cách thành viên bị hủy bỏ. Doanh thu hàng bán buôn từ các cửa hàng trong nước tương đương tăng 365,1 triệu đô la trong quý.

Hầu hết tất cả các phòng ban đều có sự gia tăng với đồ nướng, sơn, bãi cỏ và sân vườn cho thấy mức tăng lớn nhất.

Công ty con Ace International Holdings, Ltd. (“AIH”) của Công ty có doanh thu bán buôn giảm 19,2 triệu đô la từ quý 3 năm 2019.

Điều này chủ yếu là kết quả của việc sụt giảm 17,5 triệu đô la doanh thu cho hai khách hàng lớn nhất của AIH, cả hai đều đã trải qua nhiều lần đóng cửa cửa hàng trong quý.

Ace Wholesale Holdings LLC (“AWH”) có doanh thu bán buôn tăng 6,0 triệu đô la so với quý 3 năm 2019.

Tổng doanh thu bán lẻ trong quý là 186,3 triệu đô la, tăng 60,0 triệu đô la, hay 47,5 %, so với quý thứ ba của năm trước. Doanh thu bán lẻ từ Ace Retail Holdings LLC (“ARH”) là 179 đô la.
8 triệu trong quý 3 năm 2020, tăng 58,8 triệu đô la, tương đương 48,6% so với quý 3 năm 2019.

Chuỗi Westlake Ace Hardware (“Westlake”) đã có mức tăng 28,3% trong doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng trong khi Great Chuỗi Lakes Ace Hardware, Inc. (“GLA”) đã tăng doanh số bán hàng tại cùng một cửa hàng lên 40,5% trong quý.

Mười một cửa hàng mới ở California do Westlake mở vào năm 2019 đã đóng góp 19,7 triệu đô la tăng. Westlake và GLA cùng vận hành 194 cửa hàng vào cuối quý 3 năm 2020 so với 183 cửa hàng vào cuối quý 3 năm 2019.

Doanh thu bán lẻ từ Ace Ecommerce Holdings LLC (“AEH”) là 6 đô la. 5 triệu trong quý 3 năm 2020. Đây là mức tăng 1,2 triệu đô la, tương đương 22,6%, so với quý 3 năm 2019. Việc mua lại khách hàng mới đã thúc đẩy sự gia tăng trong quý 3.

Ace đã thêm 43 cửa hàng nội địa mới trong quý 3 năm 2020 và hủy bỏ 22 cửa hàng. Tổng số cửa hàng trong nước của Công ty là 4,585 vào cuối quý 3 năm 2020, tăng 57 cửa hàng so với quý 3 năm 2019.

Trên toàn thế giới, Ace đã thêm 46 cửa hàng vào quý 3 năm 2020 và hủy bỏ 29 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng trên toàn thế giới lên 5.403 vào cuối quý III / 2020.

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp bán buôn trong ba tháng kết thúc vào ngày 26 tháng 9 năm 2020 là 242,2 triệu đô la, tăng 58,9 triệu đô la so với quý 3 năm 2019.

Tỷ lệ lợi nhuận gộp bán buôn là 13,4 % doanh thu bán buôn trong quý 3 năm 2020, tăng từ 13,1 % vào quý 3 năm 2019.

Tỷ lệ lợi nhuận gộp bán buôn tăng lên là do khối lượng tăng lên, dẫn đến tiền nhà cung cấp kiếm được cao hơn.

Tổng lợi nhuận bán lẻ trong ba tháng kết thúc vào ngày 26 tháng 9 năm 2020 là 86,7 triệu đô la, tăng 29,7 triệu đô la so với quý 3 năm 2019. Mức tăng này là kết quả của 48.

Tăng 6% doanh thu ARH. Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận gộp bán lẻ là 46,5% doanh thu bán lẻ trong quý 3 năm 2020, tăng từ 45,1% trong quý 3 năm 2019. Đối với ARH, lợi nhuận gộp bán lẻ dựa trên chi phí mua lại sản phẩm bán buôn của Công ty, không phải chi phí mua lại của ARH bao gồm đánh dấu từ Công ty.

Chi phí 

Chi phí hoạt động bán buôn tăng 26,1 triệu đô la, tương đương 19,8 %, từ quý 3 năm 2019. Mức tăng là do chi phí phân phối cao hơn do doanh thu bán buôn cao hơn và chi phí quảng cáo tăng.

Theo tỷ lệ % của doanh thu bán buôn, chi phí hoạt động bán buôn giảm xuống 8,7% doanh thu bán buôn trong quý 3 năm 2020 từ 9,4% doanh thu bán buôn trong quý 3 năm 2019.

Chi phí hoạt động bán lẻ tăng 10,9 triệu USD, tương đương 21,4% so với quý 3 năm 2019. Sự gia tăng này chủ yếu do các chi phí liên quan đến mười một cửa hàng mới ở California và các chi phí phát sinh liên quan đến đại dịch.

Chi phí hoạt động bán lẻ tính theo % doanh thu bán lẻ giảm xuống còn 33,2% doanh thu bán lẻ trong quý 3 năm 2020 từ 40,3% trong quý 3 năm 2019.

Bán lẻ trước chi phí mở cửa giảm 1,8 triệu đô la do chi phí liên quan đến 11 cửa hàng mới ở California được mở vào năm 2019.

Kế toán và Dòng tiền

Các khoản phải thu tăng 87,0 triệu đô la so với quý 3 năm 2019 do khối lượng bán hàng cao hơn và sự gia tăng các khoản phải thu của nhà cung cấp.

Hàng tồn kho tăng $ 122.9 triệu từ quý 3 năm 2019 do chủ ý tích hợp các nguồn cung cấp làm sạch và các sản phẩm COVID-19 khác cũng như các công cụ điện để hỗ trợ nhu cầu gia tăng.

Nợ dài hạn, bao gồm cả kỳ hạn hiện tại, giảm 294,8 triệu đô la so với quý 3 năm 2019. Vào cuối quý 3, nợ dài hạn bao gồm 6 đô la. 6 triệu còn nợ trên cơ sở tín dụng Westlake và 26,3 triệu đô la nợ các nhà bán lẻ cũ.

Về phần cứng Ace

Ace Hardware là hợp tác xã phần cứng thuộc sở hữu của nhà bán lẻ lớn nhất trên thế giới với hơn 5.400 cửa hàng phần cứng thuộc sở hữu và điều hành trong nước tại khoảng 70 quốc gia.

Có trụ sở chính tại Oak Brook, Ill., Ace và các công ty con của nó điều hành một mạng lưới trung tâm phân phối rộng khắp ở Hoa Kỳ và có khả năng phân phối ở Ninh Ba, Trung Quốc; Colon, Panama; và Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Kể từ năm 1924, Ace đã trở thành một phần của các cộng đồng địa phương trên khắp thế giới và được biết đến là nơi có những người làm phần cứng hữu ích. Để biết thêm thông tin, truy cập acehardware.com hoặc newsroom.acehardware.com.

Vào năm 2020, Ace được xếp hạng “Cao nhất về mức độ hài lòng của khách hàng đối với các cửa hàng bán lẻ cải tiến gia đình” theo J.D. Power, thứ mười ba trong số mười bốn năm qua.

Nguồn: https://www.prnewswire.com/news-releases/ace-hardware-reports-record-third-quarter-2020-results-301175384.html

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise