Bộ Giao thông vận tải quyết định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không

Bộ Giao thông vận tải quyết định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Bộ Giao thông vận tải sẽ quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không thay vì doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường khai thác tại cảng hàng không, sân bay thực hiện như trước đây…

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BGTVT ngày 27/5/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022.

Theo đó, Thông tư số 06 bổ sung danh mục dịch vụ do Bộ Giao thông vận tải định giá, khung giá tại điểm i khoản 3 Điều 5:

“i) Nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, bao gồm các dịch vụ nhượng quyền: nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không”.

Thông tư số 06 cũng thay thế, bãi bỏ Điều 9 về quy trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ kê khai giá, Điều 10 về đấu thầu cung ứng dịch vụ phi hàng không và khoản 2 Điều 16 về việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa tổ chức đấu thầu lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng và cung ứng dịch vụ phi hàng không theo quy định. Bên cạnh đó, Thông tư số 06 cũng bãi bỏ Phụ lục 2 về hồ sơ kê khai giá tại Thông tư số 36/2015.

Liên quan đến khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải công khai lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

Trong khoảng thời gian từ năm 2017 cho đến nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang chủ động đàm phán với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không về việc thu giá nhượng quyền theo chỉ đạo tại văn bản số 585/BGTVT-VT ngày 17/01/2017.

Vì vậy, việc ban hành Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không là cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giá trong lĩnh vực hàng không, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Theo đó, khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không gồm khai thác nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không được đề xuất áp dụng mức giá tối đa của khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không bằng 03 lần mức giá tối thiểu.

Đối với khung giá nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế, ACV đề xuất mức giá tối thiểu là 15% doanh thu và mức giá tối đa là 24% doanh thu đối với nhượng quyền khai thác nhà ga hành khách quốc tế.

Nguồn: Bộ Giao thông vận tải.
Nguồn: Bộ Giao thông vận tải.

Các mức giá nhượng quyền theo tỷ lệ % quy định tại mục 1 – 5 nêu trên được tính trên doanh thu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng.

Các mức giá nhượng quyền quy định tại mục 6 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được tính theo sản lượng chuyến bay sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không của doanh nghiệp được nhượng quyền.

Các mức giá nhượng quyền quy định tại mục 7 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được tính theo sản lượng xăng dầu hàng không mà doanh nghiệp được nhượng quyền đã cung ứng.

Doanh thu hoặc sản lượng để tính giá nhượng quyền khai thác không bao gồm doanh thu hoặc sản lượng của các công ty cung cấp dịch vụ cho chính doanh nghiệp mình và công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ cung ứng dịch vụ cho Công ty mẹ.

VN Economy (Ánh Tuyết)

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise