Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Hàng Đầu Việt Nam

Hội Marketing Việt Nam

Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị marketing sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới. Đồng thời là nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Marketing, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.

Văn Hóa của Hội Marketing Việt Nam:

– Chính trực

– Chuẩn mực

– Phụng sự

– Đem lại lợi ích cho đối tác, hội viên, cộng đồng và xã hội

– Phát triển bền vững

Bài viết liên quan

banner-hcm-event-business-matching-final

vnfranchise vnfranchise