Một thỏa thuận nhượng quyền thương mại cần có những mục quan trọng gì ?

Không có nhiều giới hạn về những gì có thể có trong một thỏa thuận nhượng quyền thương mại và bất kỳ ai ký vào thỏa thuận đều đồng ý bị ràng buộc bởi những gì thỏa thuận đó quy định. Có những luật đưa ra một số giới hạn về những gì có thể được đưa vào các thỏa thuận nhượng quyền bao gồm:

  • Các điều luật về hợp đồng
  • Luật cạnh tranh chẳng hạn như luật về duy trì giá bán lại và giao dịch độc quyền
  • Luật người tiêu dùng chẳng hạn như luật về các điều khoản hợp đồng không công bằng áp dụng cho các hợp đồng mẫu tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Quy tắc ứng xử nhượng quyền thương mại sẽ giữ tính công bằng trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại và đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn nhất định nhằm tăng cường giới hạn những gì bên nhượng quyền có thể đưa vào thỏa thuận nhượng quyền, trong các hạng mục bao gồm:

  • Các điều khoản ngăn cản bên nhận quyền làm việc ở nơi khác sau khi thỏa thuận kết thúc (điều khoản ‘hạn chế thương mại’), nếu thỏa thuận nhượng quyền không được gia hạn
  • Điều khoản về người trả chi phí pháp lý và giải quyết tranh chấp
  • Việc các bên nhượng quyền thực hiện các thay đổi đối với các thỏa thuận nhượng quyền đã áp dụng trong quá khứ
  • Miễn trừ trách nhiệm chung có lợi cho bên nhượng quyền
  • Miễn trừ bất kỳ tuyên bố nào mà bên nhượng quyền đưa ra cho bên nhận quyền, bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

VN Franchise đã hợp tác lâu năm với thương hiệu luật Tilleke & Gibbins, nơi được thành lập từ năm 1890 có hơn 160 luật sư và chuyên gia tư vấn trên khắp Đông Nam Á, có văn phòng tại Bangkok, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Jakarta, Phnom Penh, Viêng Chăn và Yangon.

Nguồn: Global Franchise

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise