Phí Nhượng Quyền Là Gì?

 

Phí nhượng quyền (franchise fee) được xem như cách để nhà đầu tư tham gia hoạt động kinh doanh của thương hiệu nhượng quyền, và là cách để bên nhận quyền cam kết với bên nhượng quyền (thương hiệu) của họ.

Phí nhượng quyền thường là khoản thanh toán một lần mà bên nhượng quyền (thương hiệu) thu từ bên nhận quyền (nhà đầu tư). Những khoản phí này thường là một trong những bước cuối cùng để đầu tư vào một thương hiệu nhượng quyền – và chúng thường là bước ngoặt cuối cùng để bên nhượng quyền chuyển nhượng quyền thương mại cho một bên nhận quyền tiềm năng.

Với khoản phí nhượng quyền này, nhà đầu tư sẽ “mua” được chuyên môn của thương hiệu, hoặc mua thương hiệu. Phí nhượng quyền được đưa ra để đảm bảo các bên nhận quyền cam kết đầu tư vào một thương hiệu cụ thể hơn là đầu tư vào khái niệm sở hữu doanh nghiệp đơn thuần. Tất nhiên, việc mở một doanh nghiệp độc lập không đi kèm với phí nhượng quyền, nhưng việc cam kết gắn bó với ngành nhượng quyền sẽ mang lại cho chủ sở hữu một lộ trình thành công trong kinh doanh theo một mô hình đã được kiểm chứng.

Phí nhượng quyền cho phép bên nhượng quyền (thương hiệu) ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm túc với thương hiệu của một nhà đầu tư tiềm năng; điều này đảm bảo tất cả các chủ sở hữu doanh nghiệp tiềm năng đang trên con đường hướng tới quyền sở hữu bền vững.

Phí nhượng quyền (franchise fee) khác với phí bản quyền (royalty fee) ở chỗ phí nhượng quyền được thu trước khi đi vào hoạt động kinh doanh chính thức. Phí bản quyền được thu theo thời gian, thường dựa trên mức độ hiệu quả hoạt động của đơn vị kinh doanh, trong khi phí nhượng quyền về cơ bản nhằm xác nhận “mức độ nghiêm túc” của một bên nhận quyền cụ thể.

Các khoản thanh toán và giá trị này luôn được tiết lộ trước trên Tài liệu Tiết lộ Nhượng quyền Thương mại (Franchise Disclosure Document). Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư luôn được minh bạch về tài chính và họ có thể biết rõ về các chương trình và hệ thống mà họ đang tham gia.

Để được tư vấn kinh doanh nhượng quyền, vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi tại info@vnfranchise.vn.

1851 Franchise (VN Franchise lược dịch)

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise