Texas Roadhouse TĂNG DOANH THU TRONG QUÝ 2 2021

Texas Roadhouse đã báo cáo kết quả doanh thu trong quý 2 2021.

KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

Kết quả tài chính cho tuần 13 và 26 kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, ngày 30 tháng 6 năm 2020 và ngày 25 tháng 6 năm 2019 như sau:

Kết quả của quý hai thông báo:

 • Doanh thu nhà hàng so sánh tại các nhà hàng của công ty lần lượt tăng 80,2% và 21,3% so với năm 2020 và 2019. Doanh thu nhà hàng so sánh tại các nhà hàng nhượng quyền trong nước lần lượt tăng 76,5% và 19,4% so với năm 2020 và 2019;
 • Tám nhà hàng của công ty, bao gồm hai nhà hàng Bubba’s 33 và hai nhà hàng nhượng quyền đã được mở;
 • Tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng, theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu nhà hàng và các hoạt động khác, là 17,7% và tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng là 158,2 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng doanh thu của nhà hàng tương đương được bù đắp một phần bởi lạm phát hàng hóa và chi phí cao hơn liên quan đến đại dịch;
 • EPS pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 1,08 đô la từ mức lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu (0,48 đô la) trong năm trước do sự gia tăng doanh số bán hàng của nhà hàng tương đương và ảnh hưởng của đại dịch năm trước;

Kết quả cho khoảng thời gian từ đầu năm đến nay bao gồm những điểm nổi bật sau:

 • Doanh thu nhà hàng so sánh tại các nhà hàng của công ty lần lượt tăng 44,5% và 14,9% so với năm 2020 và 20191. Doanh thu nhà hàng so sánh tại các nhà hàng nhượng quyền trong nước lần lượt tăng 41,1% và 12,2% so với năm 2020 và 2019;
 • 11 nhà hàng của công ty, trong đó có ba nhà hàng 33 của Bubba và hai nhà hàng nhượng quyền đã được mở.
 • Tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng, theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu nhà hàng và các hoạt động khác, là 18,1% và tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng là 305,8 triệu đô la. Tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng doanh thu của nhà hàng tương đương được bù đắp một phần bởi chi phí cao hơn liên quan đến đại dịch;
 • EPS pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 1,99 đô la từ mức lỗ pha loãng trên mỗi cổ phiếu (0,25 đô la) trong năm trước do sự gia tăng doanh số bán hàng của nhà hàng tương đương và ảnh hưởng của đại dịch năm trước.

TÌNH HÌNH KINH DOANH

Doanh thu của các nhà hàng so sánh trong quý bị ảnh hưởng tích cực bởi việc mở cửa trở lại các phòng ăn, việc tiếp tục nới lỏng các hạn chế về công suất phòng ăn và doanh số To-Go tiếp tục tăng mạnh. Từ 2/7, tất cả các công ty trong nước và các địa điểm nhượng quyền đã hoạt động không hạn chế. Công ty tiếp tục hoạt động với mô hình To-Go nâng cao, bao gồm dịch vụ curbside (có sẵn) và / hoặc “drive-thr”, theo hướng dẫn chính quyền địa phương. Đối với giai đoạn Quý 2 năm 2021 và tháng 7, doanh số bán hàng tại nhà hàng có thể so sánh được, doanh thu trung bình hàng tuần và doanh thu To-Go cho tất cả các nhà hàng của công ty như sau:

Tính đến cuối quý, Công ty đã mở 11 nhà hàng công ty và hiện tại, thêm 18 nhà hàng đang được xây dựng. Trong quý, Công ty đã hoàn thành việc tái cấp vốn đối với khoản tín dụng quay vòng. Là một phần của tái cấp vốn này, khả năng vay được tăng lên 300 triệu đô la và 50 triệu đô la còn nợ trước đó đã được hoàn trả. Như đã thông báo trước đó, Hội đồng quản trị của Công ty đã khôi phục mức cổ tức hàng quý bắt đầu từ giai đoạn quý 2 năm 2021. Công ty hiện dự kiến sẽ tiếp tục mua lại cổ phiếu theo chương trình mua lại cổ phiếu vào nửa cuối năm 2021.

Triển vọng năm 2021

Ban quản lý đã cập nhật tất cả các kỳ vọng cho năm 2021:

 • Lạm phát chi phí hàng hóa xấp xỉ 7,0%.
 • 26 đến 29 công ty mở nhà hàng trên tất cả mô hình.
 • Tuần cửa hàng tăng trưởng xấp xỉ 5,0%.
 • Tổng chi phí đầu tư khoảng 200 triệu đô la.
 • Trong phạm vi các hướng dẫn của nhà nước và địa phương bắt đầu giảm đáng kể công suất và / hoặc đóng cửa lại các phòng ăn

Các biện pháp không phải GAAP

Công ty lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ (“GAAP”). Trong thông cáo báo chí, Công ty đề cập đến tỷ suất lợi nhuận của nhà hàng (tính bằng đô la và theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu nhà hàng và doanh thu khác).

GLOBE NEWS WIRE (VN Franchise lược dịch)


Để nhượng quyền Texas Roadhouse, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email info@vnfranchise.vn.

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise