VF Franchise Consulting

VF Franchise Consulting là một doanh nghiệp tư vấn nhượng quyền có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực: kinh doanh nhượng quyền, tiếp thị thương hiệu nhượng quyền và hoạt động nhượng quyền rộng khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Đội ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi có hơn bảy thập kỷ kinh nghiệm quốc tế tại Hoa Kỳ, Châu Á và Úc.

Yêu cầu thông tin

vf franchise consulting

 

VF Franchise Consulting là một doanh nghiệp tư vấn nhượng quyền có kinh nghiệm lâu năm trong các lĩnh vực: kinh doanh nhượng quyền, tiếp thị thương hiệu nhượng quyền và hoạt động nhượng quyền rộng khắp Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Đội ngũ quản lý cấp cao của chúng tôi có hơn bảy thập kỷ kinh nghiệm quốc tế tại Hoa Kỳ, Châu Á và Úc.

Chúng tôi là chuyên trong các lịnh vực:

  • Nhượng quyền thương mại và tiếp thị.
  • Hoạt động nhượng quyền thương mại.
  • Hoạch định chiến lược kinh doanh.
  • Tiến hành chiến lược thâm nhập thị trường và nghiên cứu phương án khả thi.
  • Thực hiện đào tạo và kiểm toán cửa hàng
  • Phát triển hoạt động nhượng quyền, hướng dẫn đào tạo và kinh doanh nhượng quyền
  • Quản lý dự án.

VF Franchise Consulting cũng cung cấp hỗ trợ trong việc thiết lập quan hệ đối tác phân phối, quan hệ đối tác liên doanh (JV) và đầu tư trực tiếp cho các tổ chức quốc tế muốn vào Đông Nam (Đông Nam) và châu Á Thái Bình Dương.

Website: http://vffranchiseconsulting.com

vf-franchise-consulting
vf-franchise-consulting

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise