TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN

TƯ VẤN KINH DOANH VÀ TƯ VẤN NHƯỢNG QUYỀN

 • – Chiến lược 5 năm cho nhượng quyền / kinh doanh và kế hoạch phát triển
 • – Đánh giá hoạt động
 • – Hướng dẫn vận hành
 • – Thỏa thuận và hợp đồng
 • – Công cụ kinh doanh và đầu tư
 • – Hỗ trợ liên tục trong vận hành
 • – Đánh giá marketing
 • – Dịch vụ marketing
 • – Các dự án đặc biệt

TƯ VẤN BÁN HÀNG & MARKETING

 • – Xác định các điều kiện và chính sách then chốt trong kinh doanh nhượng quyền để phù hợp với các quốc gia mục tiêu
 • – Xác minh hồ sơ các nhà đầu tư lý tưởng
 • – Cung cấp chiến lược mở rộng kinh doanh và nhượng quyền cao cấp
 • – Cung cấp danh sách các nội dung và tài liệu nhượng quyền cần thiết
 • – Cung cấp các tiêu chuẩn về NDA kinh doanh và nhượng quyền
 • – Xem xét các tài liệu bán hàng hiện có và cung cấp thông tin phản hồi
 • – Chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt cho các quảng cáo tại trong khu vực

TƯ VẤN KINH DOANH

 • – Thực hiện “Thẩm định chuyển sâu” (due delligence) trong kinh doanh, phân phối, và các đối tác liên doanh
 • – Thực hiện Nghiên Cứu Khả Thi
 • – Thực hiện Nghiên Cứu Xâm Nhập Thị Trường
 • – Phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp – theo khu vực, thành phố, vùng miền
 • – Dịch vụ định vị hệ thống thông tin địa lý
 • – Các dự án đặc biệt

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ NHƯỢNG QUYỀN

 • – Nhượng quyền thương hiệu như thế nào là đúng
 • – Vì sao thương hiệu của bạn nên được nhượng quyền? Và như thế nào?
 • – Nguyên tắc cơ bản trong nhượng quyền thương mại

Đăng Ký Dịch Vụ Với VN Franchise

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise