Kinh Doanh Nhượng Quyền Thương Hiệu Như Thế Nào ?

Kinh Doanh Nhượng Quyền Thương Hiệu có thể là một phương pháp rất thành công để mở rộng nếu bạn dành thời gian và thực hiện đúng cách. Mặc dù trở thành một thương hiệu nhượng quyền có thể đòi hỏi chi phí đáng kể, số vốn cần thiết để phát triển một mạng lưới các địa điểm nhượng quyền ít hơn nhiều so với phát triển mạng lưới tự doanh.

kinh-doanh-nhuong-quyen-thuong-hieu-nhu-the-nao

Mất Bao Lâu Để Kinh Doanh Nhượng Quyền Thương Hiệu

Giả sử doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng nhượng quyền, kể từ khi bạn quyết định nhượng quyền thương hiệu của mình, bạn nên hy vọng rằng sẽ mất khoảng bốn đến năm tháng trước khi bạn có thể bắt đầu nhượng quyền (giả sử bạn có một luật sư về các vấn đề liên quan đến nhượng quyền thương hiệu) . Tùy thuộc vào vị trí của bạn và thị trường mà bạn dự định nhượng quyền thương mại, nếu bạn cần đăng ký nhượng quyền thương mại của mình tại một địa điểm cụ thể với cơ quan quản lý nhượng quyền nhà nước, hãy lên kế hoạch thêm một tháng. Dự kiến ​​lên tới 450-510 ngày trước khi bạn có thể kinh doanh nhượng quyền thương hiệu của mình và bắt đầu nhận tiền bản quyền.

Về mặt pháp lý, một khi bạn đã hoàn thành các tài liệu pháp lý của mình, bạn là một người nhượng quyền. Nhưng – ngay cả với tất cả các chiến lược và công việc pháp lý đằng sau bạn, và bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký nhượng quyền khi cần thiết – vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi bạn có thể gọi mình là một nhà nhượng quyền thực sự.

— Giả sử rằng bạn đã có đủ sự hợp pháp và nhận diện thương hiệu trong suốt thời gian bạn phát triển hệ thống nhượng quyền của mình và có một lượng lớn khách hàng sẵn sàng để trở thành người nhượng quyền của bạn, trước tiên bạn sẽ cần cung cấp cho họ tài liệu nhượng quyền cần thiết.

— Nếu chương trình nhượng quyền thương hiệu của bạn hấp dẫn, có tính thuyết phục và những người nhượng quyền mà bạn muốn là rất tiềm năng, thì dự đoán rằng bạn sẽ đóng cửa nhượng quyền trong vòng 120 ngày. Thậm chí sau đó, ngay khi bạn có thể đã ký một thỏa thuận nhượng quyền thương mại và nhận được khoản thanh toán phí nhượng quyền đầu tiên việc trở thành một nhà nhượng quyền thiết thực sẽ mất thêm một chút thời gian.

Sau cùng, người nhượng quyền cung cấp bản quyền thương hiệu và quy trình vận hành hệ thống cho người nhận quyền để họ phục vụ khách hàng dưới nhãn hiệu của bạn.

— Nếu mô hình của bạn yêu cầu bên nhận quyền tìm một địa điểm thích hợp và sau đó phát triển nó theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bạn, thì trung bình, bạn có thể mong chờ rằng chi nhánh của họ sẽ sẵn sàng mở cửa trong khoảng 180 đến 210 ngày.

— Trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ dành thời gian để đào tạo về cách thức vận hành nhượng quyền của mình, hỗ trợ lựa chọn địa điểm, hỗ trợ khai trương và luôn sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề cần thiết liên quan.

— Chỉ khi họ mở cửa và khách hàng bắt đầu tới thường xuyên hơn thì người nhận quyền thường bắt đầu trả cho bạn tiền bản quyền của bạn trên doanh số của họ.

Khi khách hàng nhượng quyền đầu tiên của bạn đã mở cửa kinh doanh thành công, bây giờ, trong một cái nhìn thực tế, bạn đã đạt được mục tiêu của mình và thực sự là một nhà nhượng quyền thương mại… mất khoảng 450 đến 510 ngày kể từ khi bạn bắt đầu thực hiện.

Chiến Lược Thu Hút Nhà Nhận Quyền Tiềm Năng

450 đến 510 ngày thực sự là một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, hãy xem xét rằng ngoại trừ thời gian dành cho việc phát triển và hoàn thành quá trình nhượng quyền ban đầu, thì cũng đồng thời là thời gian dành cho việc khai trương một địa điểm riêng của công ty.  Sự khác biệt là trong thời gian đó nếu bạn có thể thu hút được những nhà nhận quyền tiềm năng, bạn có thể có nhiều địa điểm đang được phát triển và bạn gần như không sử dụng cùng một lượng vốn nhân lực hoặc tài chính để mở một số địa điểm tương tự. Giờ đây bạn đang ở trong vị trí của một nhà nhượng quyền thương hiệu.

Bạn đã thu hút những nhà nhận quyền đủ điều kiện để mở rộng thương hiệu ở nhiều nơi và sử dụng quy trình vận hành của bạn một cách thích hợp. Hy vọng rằng, họ đang bắt đầu kiếm sống tốt nhờ sử dụng thương hiệu và sự hỗ trợ của bạn, điều đó trả cho bạn phí nhượng quyền và hiện đang gửi cho bạn các khoản thanh toán tiền bản quyền. Những khoản phí đó theo thời gian sẽ khấu hao chi phí ban đầu của bạn khi mua một thương hiệu nhượng quyền. Điều quan trọng cần xem xét là những địa điểm đó được mở vì sự đầu tư của bên nhận quyền và sự tin tưởng của họ vào bạn với danh nghãi là bên nhượng quyền. Bạn không mạo hiểm với bất kỳ đồng vốn nào trong việc mở các doanh nghiệp này, cũng không làm giảm quyền sở hữu hệ thống nhượng quyền của bạn và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc cho thuê, nhân sự, v.v.

Những người nhận quyền ban đầu của bạn có khả năng là những người bạn đã gặp. Thông thường, những người được nhượng quyền đầu tiên của bạn sẽ là khách hàng của các quán của bạn. Mọi người có xu hướng muốn đầu tư vào các thương hiệu mà họ biết và tin tưởng. Nhượng quyền, cốt lõi của nó, là một sự đầu tư cảm xúc.

Tuy nhiên, hãy tập trung vào thực tế rằng trong khi những người nhận quyền đầu tiên của bạn có thể đầu tư dựa trên sự phấn khích khi tham gia thương hiệu của bạn và vì kinh nghiệm của họ khi đã là khách hàng của bạn, nhóm các nhà đầu tư nhượng quyền tiếp theo sẽ tìm hiểu về bạn theo một cách khác . Có khả năng, cách tiếp thị và sự công khai về hệ thống nhượng quyền của bạn là những gì sẽ đưa họ đến hợp tác với bạn.

Với nhóm nhận quyền đầu tiên, bạn dựa vào niềm tin của họ vào bạn trong việc kết thúc bán hàng nhượng quyền. Tuy nhiên, nhóm nhận quyền thứ hai sẽ đánh giá cơ hội nhượng quyền của bạn theo một khách quan hơn. Kinh doanh nhượng quyền thương hiệu của bạn đang hoạt động như thế nào, bạn đáp ứng các cam kết của mình với họ như thế nào, bạn có thường xuyên liên lạc với họ không, bạn quản lý mối quan hệ của bạn với họ một theo cách nào – sẽ như thế nào những người được nhượng quyền trong tương lai sẽ đánh giá bạn và đưa ra quyết định nhượng quyền của họ. Trở thành một người nhượng quyền tuyệt vời không chỉ là một người bán hàng tuyệt vời cho các cơ hội nhượng quyền. Người nhượng quyền muốn các thương hiệu có thể là cơ hội kinh tế bền vững. Nếu những người được nhượng quyền đầu tiên của bạn không thành công, việc thu hết thêm những người nhận quyền sẽ là điều gì đó khá khó khăn.

Giả sử rằng bạn là một người nhượng quyền tuyệt vời và những người nhận quyền đầu tiên của bạn không chỉ làm tốt về tài chính, họ còn suy nghĩ rất tích cực về bạn và nhóm của bạn. Trong tình huống đó, tìm kiếm thêm những người nhận quyền mới không khó. Tuy nhiên, cách bạn thu hút thêm những nhà nhận quyền mới sẽ dựa trên phương pháp tiếp thị của bạn và nó cần được phát triển dựa trên các tính chất của hệ thống nhượng quyền của bạn. Bất kể bạn tiếp thị nhượng quyền trực tiếp hay thông qua môi giới của bên thứ ba, hiểu rõ về thương hiệu nhượng quyền của bạn và hiểu được họ đang mong muốn gì trong cơ hội kinh doanh này sẽ là sự khác biệt giữa tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng và đóng cửa rất nhiều cửa hành nhượng quyền kinh doanh.

Phát Triển Chuỗi Cửa Hàng Nhượng Quyền

Mỗi hệ thống nhượng quyền sẽ có mô hình nhượng quyền một cửa hàng riêng lẻ, nhưng việc mở cửa và quản lý một hệ thống các chủ sở hữu cá nhân sẽ không phải là những gì mà bạn hình dung. Nếu đối tượng nhận quyền mà bạn đang nhắm tới là một nhà đầu tư theo chuỗi cửa hàng, thì điều cần thiết là phải xây dựng lại cấu trúc của việc cung cấp nhượng quyền thương mại của bạn theo cách hấp dẫn đối với lớp nhà đầu tư đó.

Việc tìm hiểu sâu hơn về người nhận quyền tiềm năng của bạn, cách bạn cấu trúc sự mời gọi nhượng quyền thương mại của mình cho nhượng quyền chiến lược và / hoặc nhượng quyền đầu tư, sẽ khác nhau. Với cùng 1 mức phí khởi đầu và duy trì, cùng một cấp độ dịch vụ hỗ trợ và trách nghiệm cho từng loại hình nhượng quyền thương mại không có ý nghĩa gì trong nhượng quyền thương mại hiện đại.

Xác định trước những người bạn muốn là người nhận quyền thương mại của bạn là điều cần thiết. Chỉ sau khi quyết định đó được đưa ra, bạn mới có thể cấu trúc lại đề nghị nhượng quyền thương mại của mình một cách phù hợp; và sẽ có những câu chuyện kinh doanh đúng đắn mà nó làm bạn có sức hút một cách thực tế nhất; và còn mở rộng hệ thống nhượng quyền của mình theo kế hoạch.

Chiến Lược Marketing Cho Hệ Thống Nhượng Quyền 

huong-dan-kinh-doanh-nhuong-quyen-thuong-hieu-3-vnfranchise.vn

Bạn cần chắc chắn rằng việc cung cấp nhượng quyền thương mại, thỏa thuận pháp lý, chi phí và cơ cấu hỗ trợ của bạn phù hợp với chiến lược tiếp thị của bạn, nếu bạn muốn có được kết quả mà bạn đã lên kế hoạch. Đạt được những kết quả đó không khó, nhưng nó cũng không thể được hoàn thiện theo kiểu bản vẽ mẫu. Cần phải suy nghĩ, và kiểu kiến thức có chiều sâu về vận hành doanh nghiệp không phải là thứ bạn nên nhận ngay cả từ các luật sư nhượng quyền tài năng nhất (đó không phải là vai trò của họ) hoặc từ làm việc với một trong những nhà máy đóng gói nhượng quyền (không phải trong bộ máy vận hành).

Nhượng quyền xuất hiện trong hơn 300 ngành công nghiệp ngày nay, và thậm chí các nhà nhượng quyền trong cùng phân khúc sử dụng các phương pháp khác nhau để nhượng quyền dựa trên tình hình kinh tế của doanh nghiệp, văn hóa của họ như một tổ chức, quy mô, hiệu suất thương hiệu, đối tượng mục tiêu, v.v.

Bạn quảng bá cho các nhà nhận quyền tiềm năng của bạn, nơi họ đang ở. Đối với một số ứng cử viên nhận quyền, các trang web tạo khách hàng tiềm năng, tạp chí nhượng quyền, môi giới nhượng quyền và hội thảo doanh nghiệp thường có hiệu quả. Đối với những người khác, các ấn phẩm kinh doanh lớn và diễn đàn đầu tư là cách họ sẽ truyền bá về cơ hội kinh doanh. Tiêu điểm báo nào bạn được nhắc tới, chiến lược SEO của bạn được phát triển và thực hiện ra sao, và nơi nào bạn dồn các nguyền tài nguyên quảng cáo của mình, tất cả đều cần phải tính đến việc bạn đang cố gắng tiếp cận ai.

Ngay cả khi phát triển các trang web thu hút nhượng quyền, những gì đang được cung cấp cho nhượng quyền thương mại nhỏ lẻ hoặc một trong các loại nhượng quyền thương mại khác mà bạn có thể nhắm mục tiêu cần phải được lên kịch bản cẩn thận và quy trình thu hút phải là khác nhau.

 

Bài viết liên quan

VNFranchise - Trang Nhượng Quyền Thương Hiệu Số 1 Việt Nam

Đăng Ký Nhận Tin Tức Mới Nhất Về Nhượng Quyền Thương Hiệu

vnfranchise vnfranchise